Võrumaa talundid: Leevi vald

Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
Võrumaa talundid: Leevi valdlk nr prk nimi eesnimi talu nimi sünniaeg sünnikoht isa ema abikaasa ab.aeg lapsed
159 Alamölder Feodor Savimäe 13.03.1892 Irboska vald Vassiili Katariina Maria 1921 Veera, Nasta, Vassili, Volli  
159 Alaver Jaan Kõrgemäe 15.01.1881 Timo vald Juhan Kadri Liine Kuus 1904 Gustav, Oskar, Adeele, Karl
159 Ausin Alfred Krivanurme 12.01.1891 Meremäe vald Jaan Ann Emilie 1928 Edgar, Senni, Leili, Vello
159 Ausin Gustav Lichtensteini mõisa 18.08.1880 Meremäe vald Jaan Anu Alvine-Rosalie Sabal 1920 Senta, Renate, Leida, Elfriede
160 Danilson Rihard Kingu 12.02.1902 Pindi vald Aliide Puusepp 1936
160 Hark August Magasipõllu 18.08.1882 Peri vald Jaan Juula Leena Hark 1910 Rosalie-Linda
160 Hernits Elisabeth Sõrra 22.05.1874 Gustav Leena Peeter 1894 August, Olga, Harald, Johannes, Valdur, Elmar
160 Ivask Jaan Jusa 14.02.1867 Vastse-Koiola vald Paap Juuli Marie Moskoi 1930 Hans
160 Jallai Alma Vanema 12.09.1898 Toolamaa vald Juhan Leena August Jallai 1919 Laine, Loreida, Heino, Helju
160 Juks Daniel Liiva 27.03.1875 Timo vald Jkaob Liisa Emilie Parts 1910 Ludvig, Marta, Paul
161 Järvpõld Paul Haraku 14.01.1905 Leevi vald Mihkel Juuli Hilda 1934 Mart
161 Jõgeva Karl Lihooja-Hõde 20.02.1905 Pindi vald Jaan Liisa Emilie Taalfeld 1932 Lembit, Olev
161 Kauts Oskar Härberi 1.07.1904 Vastseliina vald Jaan Leena Elsa Kindsiver 1934 Hans
161 Kiitsak Voldemar saeveski juhataja 27.05.1902 Kõlleste vald Mihkel Anna Adele Sasi 1928 Vallev
161 Kindsiko August Koolma 13.07.1901 Peri vald Mihkel Liisa Emma Luts 1933 Leonhard, Johannes
162 Kindsiko Mihkel Kase 03.09.1885 Leevi vald Jaan Liisa Liine Vene 1910 Laine, Leo, Linda
162 Kirs Jaan Visnapuu 23.06.1867 Vastse-Koiola vald Vassili Kadri Liisa Krivason 1913 Marta, Väino, Evald
162 Kolk Alma Kase 10.09.1884 Vana-Koiola mõis Joosep Kadri Peeter Kolk (surnud) 1919 Aino, Aksel, Linda
162 Kurusk Johan Nurga 03.01.1894 Viira mõis Johan Liisa Elisabeth Ess(i) 1923 3 poega
162 Kuus Eduard Hermani 1.03.1902 Võru linn Herman Liisa Alviine Saarnits 1927 Linda, Silver
162 Käo Jaan Käo 23.03.1895 Timo vald Jaan Ann Aliide Meos 1920 Adolf, Heljula, Eha
163 Kärblane Hendrik Sabali 13.03.1874 Palu mõis Jakob Kadri Salme Mardikas 1934 Heino
163 Kõivsaar Johannes Sõrra 02.03.1899 Veriora vald Juhan Leena Olga 1939
163 Lauk August Salu 10.09.1912 Lauga küla Jaan Liisa
163 Lepp Hugo Jaaniraotu 04.07.1891 Sõmerpalu vald Peeter Miina Meeta Keerberg 1926 14-a. poeg
163 Lepson Daniel Savi 12.03.1900 Kahkva vald Jaan Juuli Linda Ortus 1927
164 Lutso Samuel Koolma 17.07.1899 Koolma talu Peeter Mai
164 Luzuver Samuel Oleski 1883 Timo vald Jaan Ann Meeta Kurelauk 1922 Eerika, Verner, Irmgard, August
164 Marran Vidrik Ruusamäe 16.06.1891 Rõuge vald Johan Liisa Minna Urbanik 1916 Linda, Aksel, Evald
164 Meos Mihkel Mäe-Kakko 26.09.1872 Pindi vald Jaan Mari Anna Using 1908
164 Mironov Stepan väiketalund 1898 Petseri maakond Stepan Olga Maria Varvara, Tatjana, Anastasia, Olga, Feodor
165 Mõtsar Gustav Palkharu 29.07.1911 Veriora vald Gustav Liine
165 Niklaid Albert Nakla 23.03.1892 Leevi vald Joosep Lota Emilie Saun 1921 Arnold, Loreida
165 Olesk Daniel Päivora 25.09.1909 Päivora talu Samuel Marie Elfriede Teemo 1935
165 Orasson Osvald Lauga 8.02.1903 Timo vald Jaan Sofie Miili Puusepp 1929 Arnold, Valve, Lea
165 Palgi Alfred Soovere 15.11.1899 Timo vald Joosep Liisa Alviine Krantsiveer 1927 Asta, Hans, Ilve
165 Pettai August Männimäe 14.02.1890 Petseri vald Peeter Liisa Ella Neissaar 1916 Helvi, Karla, Eduard, Rudolf, Hilda, Leonhard
166 Piho Edgar Männiku 10.02.1895 Haanja vald Peeter Ann Meeta Jaaska 1931 Helmi, Hedvig, Martin, Koidula
166 Plakk Alfred Orjalaane (Olleski) 21.09.1901 Timo vald Peeter Leena Ida Plaado 1937
166 Plakk Friedrich Oleski 20.05.1886 Timo vald Juhan Ann Emilie Parts 1924 Regina
166 Puniste Alviine Varese Hindriku 14.01.1890 Veriora vald Peeter Liisa Gustav 1928 Abel, Ilse, Feliks, Lehte
166 Raudsaar Gustav Tautsimägi 18.07.1869 Leevi vald Hindrik Ann Leena Rikand Johannes, Oskar, Karl, Luise, Hugo, Eha
166 Raudsaar Oskar Raudsaare 21.09.1910 Pindi vald Gustav Leena Salme Rikand 1934 Kalju
167 Raudsepp Gustav-Voldemar Lehtmetsa 9.05.1904 Peri vald Gustav Liisa Linda Hurt 1929 Vello
167 Saag Ludvig Kasesaare 03.06.1895 Erastvere vald Jaan Leena Olga Riitsar 1926 Heldur, Valve
167 Saarnits Eduard Koidu 21.12.1887 Timo vald Mihkel Ann 4 poega
167 Sakna Eduard Praalimetsa 17.10.1892 Räpina vald Ferdinand Juuli Alvine Oper 1916 Arnold, Erna
167 Sälima Rudolf Tudipalu 28.10.1879 Peri vald Ado Liisa Eliise Mürk 1914 Helvi
167 Sõrmus Johan Tuudipalo 30.03.1884 Vastselllina mõis moonamees Ann Minna Tiker 1909 7 last
168 Tara August Lauga 1.02.1903 Timo vald Juhan Mari
168 Tara Daniel Ratasepa 3.05.1900 Ratasepa talu Jaan Marie Juuli Plado 1923 Daniel, Albert, Eduard, Heino, Endla
168 Teppo Eduard Pütti 22.03.1914 Timo vald Juhan Emilie
168 Teppo Johan Karsnamäe (Lauga) 01.04.1887 Timo vald Peep Ann Miili Pütt 1908 August, Eduard, Aliidia
168 Teppo Leo Oja 3.01.1913 Oja talu Jaan Rosalie Linda Väino 1939
168 Tigasson Daniel Toropi 01.03.1874 Vastse-Koiola vald Peeter Liisa
169 Tiitsa Jaan Lepitspera 23.08.1884 Johan Anu Emilie Abel 1933 Elmar, Elvi
169 Uiga Osvald Kajalaane 31.12.1909 Nilo vald Jaan Marie Senta Ausin 1938 Maimo, Helju
169 Urman Joosep Kährimäe 17.05.1877 Peri vald Jakob Ann Juuli 1900 Adele, Peeter, Elvine, Alfred, Ida
169 Vetkin Ilja väiketalund 1898 Petseri maakond Peeter Maria Natalia Anastassia, Vladimir, Georg, Nikolai, Viktor
169 Vija Jaan Suti Paap 10.04.1890 Veriora vald Andres Miina Alviine Soosaar 1912 Samuel, Osvald, Gustav, Alfred
169 Voolaine Peeter Eiche 1878 Pindi vald Jakob Mai Emilie Runtal 1910 Lehte, August, Leida, Peeter


Tagasi
© 2005-2009 Eesti Genealoogia Selts