Võrumaa osakonna avaleht

Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
AvalehtHoitkõ no ummõhtõ umist juurist kinni. Ku na käest är lasõmi, sis või peräst olla väega rassõ vahtsist kinni saia. Vai kogoni inämb ei saaki.
/Kangro Ulve. Hoitkõ ummi juuri. Uma Leht, 23. lehekuu päiv 2006/


Uut siin leheküljel:
Isikuandmete töötlemine suguvõsa uurimiseks (Andmekaitse Inspektsiooni juhis 17.11.2009)
Evar Saar “Imelidse Võromaa nime” (Uma Leht, 14.12.2010)
Evar Saar “Tsõõrigu sugupuu pernaanõ” (Uma Leht, 20.04.2010)
Harju Ülle “Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä” (Uma Leht, 09.02.2010)
Väljaandes “Eesti talundid. Võrumaa (Eesti põllumajanduslik kroonika)” toodud perekonnaloolised andmed (tabelid valdade kaupa)

Korjandus Rõuge kirikuraamatute restaureerimiseks
EELK Rõuge Maarja koguduse tänukiri EGeS-ile toetuse eest personaaliaraamatute restaureerimisel
Võrumaa Teatajas 14.10.2006 ilmunud artikkel “Rõuge kogudus restaureerib väärtuslikke kirikuraamatuid”


Ürituste materjalid:
Priiuse ja Kanepi khk priinimede 200. aastapäeva (22.8.2009) materjalid
Urvaste kihelkonna sugupuude näituse (20.07-31.08.2008) ja suguvõsa uurimise päeva materjalid
Karula kihelkonna sugupuude näitus 08.08.-21.09.2008
Räpina kihelkonna suguvõsa uurimise päeva (20.10.2007) ja näituse materjalid
Kanepi kihelkonna sugupuude näituse materjalid
Mõniste muuseumis toimunud Mehkamaa sugupuude näituse materjalid
Võrumaa sugupuude näituse ja suguvõsa uurimise päeva materjalid


Käesoleva veebilehe eesmärgiks on pakkuda Võrumaa sugupuude uurijatele juhiseid ja viiteid. Täiendused palume saata EGeS Tallinna osakonna Võrumaa-uurijate rühma liikmele Kairi Järvpõllule e-posti aadressil: kairi.jarvpold [at] gmail.com.

Veebilehte uuendati viimati: 31. juulil 2012. a
© 2005-2012 Eesti Genealoogia Selts