Väljaanded

Tallinna osakond on andnud välja oma laualehte Põlvnemislugu 1997. a detsembrist. Toimetaja on Evelin Povel. Toimetuse liikmeteks on eri aegadel olnud Ants Roomets, Eda Liiväär, Eva Niglas, Pille Mäerand, Ants Härma ja Hjalmar Märska. Alates 2004.a. ilmub Põlvnemislugu üleseltsilise väljaandena.

Tartu osakonna leht Sugupuulane alustas ilmumist 1998. a märtsis. Ilmus kokku neli numbrit Jaks Lankotsa ja Jüri Münteli toimetusel.

Kuu aega hiljem tuli välja esimene number Viljandi osakonna häälekandjast Genealogus. Toimetuses olid tegevad Karl Kurro ja Tea Säga.

Vaata edasi

Lehti saab soetada seltsi osakondadelt. Mittetäielikud komplektid on olemas ka suuremates raamatukogudes.