Tegevus

2024 aasta Eesti Genealoogia Seltsi üldkoosolek

toimub laupäeval 13. aprillil 2024 Tartus, Rahvusarhiivi hoones, Nooruse 3,
Tartu, algusega kell 11:00, registreerida saab alates 10:15, lõuna 13:00-14:00, orienteeruv lõpp 16:00

Päevakorras on:
1. Ülevaade seltsi tegevusest möödunud aastal
2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
3. Eesti perekonnalooliste väljaannete konkursi tulemuste teatavaks tegemine
4. Aastagenealoogi valimine
5. Tänukirjade kätteandmine
6. Mõttekoda teemal „Järjepidevus, koostöö ja jagamine suguvõsauurimisel“

Kohapeal on võimalik osta laualehte Põlvnemislugu, uut aastaraamatut ja seltsi meeneid.

Oma tulemisest ja lõunasöögisoovist palume teada anda oma osakonna esimehele hiljemalt 7. aprilliks!  Lõuna maksumus on 15 €. Maksta saab nii ülekandega, kui ka kohapeal sularahas.

Kui soovite osaleda zoomi koosolekul, palun kirjutada kalle.magedik@gmail.com
Kui osaleda pole võimalik, leiate siit volikirja blanketi. Volikiri anda kaasa volitatud isikule või saata talle digiallkirjastatult hiljemalt 7. aprilliks.

Lugupidamisega ja kõike head soovides
Aare Pällin
Eesti Genealoogia Seltsi
juhatuse esimees
Tel 56349983


Oma rohkem kui 30 aastase tegevuse jooksul on selts korraldanud mitmeid üritusi. Kõige rahvarohkemad on alati olnud aastakoosolekud.

Varasemad aastakoosolekud

Kursused

Arhiivikursused 1990. aastal

Suvepäevad

Seltsi järgmised suvepäevad toimuvad suvel 2023 Viljandimaal.

Esimesed suguvõsauurijate päevad toimusid 1996. aastal Viljandis, kõige ulatuslikum näitus oli seltsi juubeli puhul 2000. a kevadel Eesti Akadeemilises Raamatukogus.

Esimesed suguvõsauurijate päevad Vana-Võidus 1996. aastal

Seltsi II suvepäevad toimusid Olustveres 1999.a.

Seltsi II suvepäevad Olustveres 1999.a.

Seltsi III suvepäevad toimusid 2001.a. Audrus, IV suvepäevad aga 2003.a. Nõos.

IV suvepäevad 2003. aastal Nõos

V suvepäevad augustis 2005.a. toimusid Seltsi Tallinna osakonna organiseerimisel Kose Uuemõisas.

VI suvepäevad toimusid 4.-5. augustil 2007 Saaremaal.

VII suvepäevad toimusid 8.-9.augustil 2009 Virumaal.

VIII suvepäevad leidsid aset 6.-7.augustil 2011 Järvamaal.

IX suvepäevad toimusid 3.-4.augustil 2013 Võrumaal.

X suvepäevad toimusid 5.augustil 2017 Hiiumaal.

XI suvepäevad toimusid 3.-4.augustil 2019 Valgamaal.

XII suvepäevad toimusid 7.-8.augustil 2021 Tartumaal.

XIII suvepäevad toimusid 12.-13.augustil 2023 Vana-Võidus.

Laualehed – häälekandjad

Tallinna osakond annab välja laualehte Põlvnemislugu, mis aastast 2004 on üleseltsiliseks häälekandjaks. Tartu osakond on andnud välja  Sugupuulast ning Viljandi osakonna häälekandjaks oli Genealogus. Osakondade tutvustustes on ülevaade ka nende tegevusest.