EGeS Võrumaa osakond

EGeS: Võrumaa juurte uurijad
Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
EGeS Võrumaa osakondVõrumaa suguvõsauurimise seltsielu on käima lükatud

Eesti Genealoogia Seltsi jaoks on 2006. aasta Võrumaal alanud teguderohkelt ja tulemuslikult.

Tallinna osakonna Võrumaa juurte uurijate rühma eestvedamisel ja koostöös Võrumaa Muuseumiga avati Võrus 25. veebruaril Võrumaa sugupuude näitus, mida sai vaadata märtsikuu lõpuni ning muuseumi initsiatiivil osaliselt ka veel aprillikuus. Näituse ettevalmistamisele olid kaasatud kõik seltsi osakonnad ning Võrumaal elavad suguvõsauurijad, kes seni omal käel olid tegutsenud.

Oli väga õige mõte, et sugupuude näituseks sai broneeritud kogu muuseumi näitusesaalide pind, mis alguses tundus ausalt öeldes pisut hirmutavana, sest polnud õrna aimugi, kui palju töid näitusele tulla võiks. Näituse ülespanekul aga selgus, et ruumi oleks võinud rohkemgi olla. Seltsi osakondadest olid esindatud Tallinn, Tartu, Pärnumaa ja Virumaa. Oma uurimistööde tulemused esitas näitusele 22 seltsi liiget ja umbes sama palju uurijaid Võrumaalt. Enamusel neist oli välja panna rohkem kui üks eksponaat. Lisaks olid näitusel teemakohased materjalid Võrumaa Muuseumi kogudest.

Sugupuude näitusele lisaks toimus samas 18. märtsil suguvõsa uurimise päev, mida tuli kuulama umbes 60 huvilist. Muuseumi juhataja Maimu Telk märkis oma sissejuhatavas sõnavõtus, et huvi sugupuude näituse vastu on olnud väga suur ning muuseum peab seda näitust juba praegu aasta sündmuseks, kuigi aasta on alles noor.

Suure huviga kuulasid kohalolijad teemakohaseid ettekandeid. Seltsi esimees Raivo Maine rääkis suguvõsa uurimiseks vajalikest allikmaterjalidest. Sellega ta küll üritas teenida Püha Raivo Imetegija austavat nimetust, kuid selgus siiski, et on ikka tõepoolest võimatu mahutada 20 minuti sisse nii mahukat teemat, millest ta koolitusel räägib tavaliselt 8-9 tundi. Loodetavasti said kuulujad aimu, kui mitmekesist allikmaterjali säilinud on. Evar Saar Võro Instituudist, kes igati asjakohaselt kõneles võru keeles, tõi oma ettekandes elavalt välja suulise pärimuse ja kirjasõna erinevused. Tema ettekande – Kiä oll´ Jahviga Japs? Meelenpidämise õigus ja kirä õigus (Kes oli Jahviga Japs? Mälu õigus ja kirja õigus) – põhisõnum oligi see, et hea sugupuu-uurija salvestab ka kõik suuliselt edasiantud teadmised ning on teadlik allikate kirja- ja kirjapanemise viisidest. Võrumaa Muuseumi teadur Artur Ruusmaa rääkis sellest, millega Võrumaa Muuseum saab olla kasulik suguvõsauurijatele. Kaisa Tammoja andis oma bakalaureusetööle tuginedes ülevaate Võru valla perekonnanimede päritolust. Võrumaa tuntud koduloo- ja suguvõsauurija Uuno Ojala käsitles genealoogilise uurimise rakendusi kooliajaloos, tuues näiteks konkreetse isiku – aastatel 1739-1801 elanud koolmeistri Järvere Jaani. EGeS-i Pärnumaa osakonna liige Helbe Merila-Lattik tegi haarava ja emotsionaalse ettekande kodu-uurimise ja genealoogia ühitamisest oma raamatu “Karm ja kaunis Karula” näitel. EGeS-i aseesimees Ants Roomets rääkis Eesti Genealoogia Seltsi eesmärkidest ja tegevusest ning natuke ka suguvõsakokkutulekutest ning allakirjutanu andis ülevaate Tallinna osakonna Võrumaa sugupuude uurijate rühma tegemistest. Võru suguvõsa uurimise päeva ettekandeid saab lugeda Võrumaa juurte uurijate kodulehelt. Näituse fotosid saab vaadata aadressilt genealoogia.gfoto.com. Suur tänu kõigile, kes näitust ja ettekannete päeva korraldada aitasid!

Kuna vanast haldusjaotusest lähtudes olid Võrumaa ja Setumaa ainsad maakonnad, kus seltsil seni veel osakonda polnud, siis koos Võrumaa sugupuude näituse mõtte idanemisega kogus jõudu seltsi juhatuse idee moodustada Võrumaa osakond, mis oli seltsi ammune suur unistus. Seejuures lähtuti senistest kogemustest, et ka Läänemaa, Virumaa ja Järvamaa osakonnad loodi sugupuude näituste mõjutusel.

18. märtsi 2006.a saabki lugeda EGeS-i Võrumaa osakonna sünnipäevaks, sest pärast suguvõsa uurimise päeva lõppu kogunes 14 aktiivsemat Võrumaa suguvõsauurijat, et panna alus Võrumaa osakonnale. Kaaluti ka võimalikke juhatuse liikmeid ning otsustati, et saadakse kuu aja pärast uuesti kokku, et osakonna juhatus paika panna ja edasisi tööplaane arutada.

15. aprillil toimuski Võrumaa Muuseumis Võrumaa osakonna II koosolek, kus valiti 6‑liikmeline juhatus järgmises koosseisus: Maimu Hinn (esinaine), Liidia Janson, Vello Kivi,  Kaire Koch, Vivi Mikson ja Uuno Ojala ning jagati ülesanded juhatuse liikmete vahel. Arutati, milliseid teemasid järgnevatel koosolekutel käsitleda, et seltsitegevus kasulik ja huvitav oleks, koostati tegevusplaan edaspidiseks, selgitati välja uuritavad nimed jne. Võrumaa osakonnas on praegu 17 liiget, kuid sugupuude näitusel täidetud küsitluslehtede järgi oli seltsiga liitumise huvilisi Võrumaal veelgi rohkem, nii et uuel osakonnal on kasvupotentsiaali. Osakonna järgmine koosolek toimub 13. mail 2006 kell 11.00 Võrumaa Muuseumis (Võru, Katariina tn 11). Osakonnal on kavas sisse seada oma kodulehekülg, osakonna tegemisi hakkab kajastama ka Võrumaa juurte uurijate kodulehekülg.

Võrumaa sugupuid ja suguvõsauurimusi saab suve jooksul näha mitmel pool Lõuna-Eestis, paraku küll mitte enam sellises mahus, kui see oli Võrumaa Muuseumis. Maikuu teisest poolest on kogu suve jooksul osa Võrumaa sugupuid ja suguvõsauurimusi vaatamiseks väljas  Tartus Ajalooarhiivi fuajees. 19.-25. juunil on Mõniste muuseumis näitus Mehkamaa ja selle lähema ümbruse  sugupuudest, kuhu on oodata ka uusi eksponaate. Mõniste kodukandipäevade raames toimub 23. juunil kell 12 Mõniste muuseumis Sugupuude tund, kus räägitakse selle piirkonna sugupuude uurimisest ja tutvustatakse näitust. Seltsi poolt korraldab Mõniste näitust Tallinna osakonna liige Evelin Povel-Puusepp. Ka Vastseliinas otsitakse võimalust Võru näitusel olnud Vastseliina kihelkonna sugupuude tutvustamiseks. Seltsi poolt koordineerib seda ettevõtmist Tartu osakonna juht Ilona Aim.

Soovin kõigile tegusat sugupuu-uurimise suve eelkõige välitöödel (st sugulasi otsides ja leides), kuid miks mitte ka arhiivides dokumente uurides ja internetis surfates. Ärge unustage ennast seejuures aga päikeseenergiaga laadimast, et sügisel jälle tegusa seltsieluga edasi minna.

Eike Riis, Tallinna osakond

Tagasi
© 2005-2009 Eesti Genealoogia Selts