EGeS Tallinna osakond

EGeS suvepäevad 7.-8. augustil 2021
Kodavere kihelkonnas

Registreerimisinfo
Registreerumine hiljemalt 7. juulil 2021 e-posti aadressil virveredi08@gmail.com
Registreerumise kinnitamiseks palun kanda üle osalustasu 35 € Virve Redi
kontole nr EE252200221050337654. Märgusõna „EGeS suvepäevade osalustasu“.
Ülekande tähtaeg samuti 7.07.2021.

Registreerumisel teatada:

 1. Töötoa teema(de) valik.
 2. Ekskursioonivalik (vanausulistega või ilma).
 3. Öömajasoov (õpilaskodu soovi puhul lisandub osalustasule 15 €
  ettemaksuna).
 4. Kas on võimalus näitusel osaleda; kui jah, siis eksponaadi kohaletoimetamise aeg
  ja viis.
  Kui registreerujate arv jääb alla 30, siis peame paraku suvepäevad aasta võrra edasi
  lükkama

Are Saarne, EGeSi Tallinna osakonna juhataja

EGeSi Tallinna osakonda kuulub 193 liiget. EGeSi Tallinna osakonna kogunemised toimuvad septembrist aprillini iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11 (koosolekuid ei toimu mais, juunis, juulis ja augustis). 2000. aasta sügisest on osakonna kogunemiskohaks Tallinna Toomkooli (endiste nimedega Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi; Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi) saal Rüütli tn 6 kolmandal korrusel (orientiir – Niguliste kiriku torn). Seal toimuvad üldhariva sisuga loengud, seltsi liikmete ettekanded oma uurimustest ja organisatsiooniliste küsimuste arutelud.

Sellel hooajal saab kirjutada EGeSi e-posti aadressil: genealoogia@gmail.com

Uute liikmete vastuvõtt toimub ainult põhikohas peetavatel kogunemistel. Iga uus liige tutvustab lühidalt ennast ja oma sugupuud, nimetades ära ka kihelkonna ja uuritavad perenimed, siis on lootust leida endale uurimispartner seltsi liikmete hulgast.

Lisaks ülalkirjeldatud üritustele korraldab Tallinna toimkond arhiivikursusi algajatele uurijatele ja arvutikursusi algajatele arvutikasutajatele, gooti kirja kursused algajatele. Kursustest osavõtt võimaldatakse ainult seltsi liikmetele.

Seltsi raamatukogu ja arhiiv on samuti Tallinna osakonna haldamisel raamatukogus (Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas) Rävala pst.10. Seal on võimalik lugeda erinevaid genealoogilise sisuga raamatuid. Arhiivi väärtuslikuma osa moodustavad mikrofilmid kihelkondade personaalraamatutest. Mikrofilme laenutatakse ainult seltsi liikmetele. Seltsi elu elu kajastab laualeht “Põlvnemislugu”, mis alustas ilmumist 1997. a. Tallinna osakonna laualehena.

Are Saarne, EGeSi Tallinna osakonna juhataja