EGeS Tallinna osakond

Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolek toimub laupäeval, 11. märtsil 2023 algusega kell 11.00. 

Asukoht – Rävala pst 10, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, seminariruum “Uno” – fuajee lõpus pöörata paremale ja siis trepist pool korrust ülespoole. 

Koosoleku teema: Eugeenika , kui positiivne valik , tõuaretus sh ka majanduse ja kultuuris. Ettekande teeb Tõnu Ploompuu.

Lisaks põhiettekandele organisatsioonilised küsimused, osakonna edasiste tegevuste arutelu ja muu infovahetus. 

2022. aasta sügisest on Tallinna osakonna kogunemiskohaks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu seminariruum “Uno”. Seal hakkavad toimuma üldhariva sisuga loengud, seltsi liikmete ettekanded oma uurimustest, organisatsiooniliste küsimuste arutelud jms. 


Täiendava info saamiseks palume vajadusel pöörduda EGeS Tallinna osakonna juhataja Kalmer Saare poole – e-posti aadress: kalmer.saar.001@mail.ee, tel.  55 961 526 


Kalmer Saar, EGeS Tallinna osakonna juhataja

EGeSi Tallinna osakonda kuulub 171 liiget (seisuga detsember 2022). EGeSi Tallinna osakonna kogunemised toimuvad septembrist aprillini iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11 (koosolekuid ei toimu mais, juunis, juulis ja augustis). 2022. aasta sügisest on osakonna kogunemiskohaks Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu seminariruum Uno, fuajee lõpus pöörata paremale ja siis trepist pool korrust üles. Seal toimuvad üldhariva sisuga loengud, seltsi liikmete ettekanded oma uurimustest ja organisatsiooniliste küsimuste arutelud.

EGeSi Tallinna osakonna juhatuse liikmete kontaktandmed

Uute liikmete vastuvõtt toimub ainult põhikohas peetavatel kogunemistel. Iga uus liige tutvustab lühidalt ennast ja oma sugupuud, nimetades ära ka kihelkonna ja uuritavad perenimed, siis on lootust leida endale uurimispartner seltsi liikmete hulgast.

Lisaks ülalkirjeldatud üritustele korraldab Tallinna toimkond arhiivikursusi algajatele uurijatele ja arvutikursusi algajatele arvutikasutajatele, gooti kirja kursused algajatele. Kursustest osavõtt võimaldatakse ainult seltsi liikmetele.

Seltsi raamatukogu ja arhiiv on samuti Tallinna osakonna haldamisel raamatukogus (Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas) Rävala pst.10. Seal on võimalik lugeda erinevaid genealoogilise sisuga raamatuid. Arhiivi väärtuslikuma osa moodustavad mikrofilmid kihelkondade personaalraamatutest. Mikrofilme laenutatakse ainult seltsi liikmetele. Seltsi elu elu kajastab laualeht “Põlvnemislugu”, mis alustas ilmumist 1997. a. Tallinna osakonna laualehena.