Juhatus

Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna juhatus:

12. oktoobril 2013 toimunud EGeSi Tallinna osakonna üldkoosolekul valiti uus osakonna 4-liikmeline juhatus:

Are Saarneosakonna juhataja,
aresaarne@gmail.com
Merike Poljakovjuhataja asetäitja,
merikepol@hot.ee
 Aita Mägilaekur,
aitamagi@gmail.com
 Peedu Olumetskoosolekusaali haldur,
peeduolumets@hot.ee

Eesti Genealoogia Seltsi juhatus:

(valitud EGeSi aastakoosolekul 14. märtsil 2015 Türil)

Raivo Maine, Tallinn, esimees, raivma@gmail.com

Tiina Tafenau, Viljandi, aseesimees, tafenau@gmail.com

Hubert Gutmann, Rakvere, Virumaa osakonna esimees, hubertgutmann@hot.ee

Maimu Hinn, Võrumaa osakonna esimees, hinnmaimu@hot.ee

Helje-Laine Kannik, Tallinn, kroonik-arhivaar, helje.kannik@tlulib.ee

Andres Kruusmaa, Türi, Järvamaa osakonna esimees, andres.kruusmaa@gmail.com

Kadi Laid, Hiiumaa, Hiiumaa osakonna juhataja, kadilaid@hotmail.com

Maidu Leever, Kirbla, Läänemaa osakonna juhataja, maidu@leever.ee

Kaire Ley, Kuressaare, Saaremaa osakonna sekretär, kaireley@hot.ee

Kalle Mägedik, Tallinn, IT, kalle.magedik@eesti.ee

Eva Niglas, Tallinn, seltsi sekretär, evaniglas@hotmail.com

Diana Kiilu, Pärnu, Pärnu osakonna juhataja, diana.mitt@gmail.com

Mall Pendin, Tartu, Tartu osakonna juhataja, pendin@hot.ee

Evelin Povel, Tallinn, seltsi väljaannete toimetaja, evelinpovel@gmail.com  

Fred Puss, Tartu, fred@isik.ee

Marita Radiko, Rapla, Rapla osakonna juhataja, maritaradiko@gmail.com

Are Saarne, Tallinn, Tallinna osakonna esimees, aresaarne@gmail.com

Viivi Sirmais, Valga, Valga osakonna esimees,sirvi@gmail.com

Jaan Tagaväli, Tallinn, nõunik, jaan.tagavali@mail.ee

EGeSi Tallinna osakonna maakondlike rühmade juhid:

(seisuga 15.02.2015)

Jaan Tagaväli – Ida-Harjumaa, jaan.tagavali@mail.ee 

Helle Koppel – Lääne-Harjumaa, koppelid@gmail.com

Anu Mullari – Hiiumaa, amullari@gmail.com

Eva Niglas (kohusetäitja) – Järvamaa, evaniglas@hotmail.com

Svetlana Maide – Läänemaa, svetlana.maide@gmail.com

Ulvi Rannaste – Pärnumaa, ulvirannaste@hot.ee

Aldur Ruumet – Saaremaa, aruumet@gmail.com

Kaisa Vahur – Tartumaa, kaisavahur@hot.ee

Raivo Seppo – Viljandimaa, santorini@hot.ee

Vello Järverand – Virumaa, vello.j@gmail.com

Eike Riis – Võrumaa, eike.riis@gmail.com