Ametlik info

Liikmeks astumine

Uute liikmete vastuvõtt toimub ainult põhikohas (Tallinna Toomkoolis end Ajaloo Instituut) peetavatel kogunemistel.

Iga uus liige tutvustab lühidalt ennast ja oma sugupuud, nimetades ära ka kihelkonna ja uuritavad perenimed, siis on lootust leida endale uurimispartner seltsi liikmete hulgast.

Seltsi liikmepileti jaoks on vajalik tuua 3×4 dokumendifoto. Soovitav on selle tahaküljele kirjutada nimi.

Liikmemaks

Seltsi liikmemaks oli alates 2009. aastast 100 EEK ehk 6.39 eurot.

Alates 11. märts 2017 on liikmemaks 10 eurot. Sisseastumismaks on 5 eurot.

Liikmemaksu saab tasuda seltsi koosolekul, raamatupidajale sularahas.

Võib tasuda ka ülekandega Seltsi arveldusarvele Swedbank’is

EE342200001120064886

Eesti Genealoogia Selts

Tasumisel arveldusarvele kindlasti selgituseks märkida nimi (või isiku nimi kelle eest makstakse), osakond ja aasta, mille eest liikmemaksu tasutakse.

Makse saaja nimi tuleb kirjutada: Eesti Genealoogia Selts. Lühendatud nime puhul makse ei teostu.

Sümboolika

Eesti Genealoogia Seltsi embleemil on põlvkondade järjepidevuse sümbol.

See on kujutatud kuldselt ümmargusel helesinisel foonil.

Embleemi ümbritseb valge ääris, millel on must tekst EESTI GENEALOOGIA SELTS ja abiellumist tähistav märk oo.

Seltsi lipul on seltsi embleem, mis on asetatud kollasele vapikilbile, mis on ümbritsetud kuldse tammeokstest pärjaga. Kilbil on aastaarvud 1931 ja 1990. Lipu värv on sinine. 

Seltsi embleem on seltsi muu sümboolika (logo, pitsat, kirjaplank, visiitkaart jne.) kohustuslik osis.

Seltsil on ka oma rinnamärk seltsi liikmetele ja seltsi sõbra märk.
Märke saab osta Raivo Maine käest. Märgi hind 2 €.

Raamatukogu

Eesti Genealoogia Seltsi Seltsi raamatukogu ja arhiiv on Tallinna osakonna haldamisel raamatukogus (Eesti Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas – praeguse nimega Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu Baltika osakond) Rävala pst.10.

Seal on võimalik lugeda erinevaid  genealoogilise sisuga raamatuid. Arhiivi väärtuslikuma osa moodustavad mikrofilmid kihelkondade personaalraamatutest.

Mikrofilme laenutatakse ainult seltsi liikmetele.


Aasta väljaannet valiva komisjoni uus koosseis alates aprill 2018:1. Evelin Povel2. Rait Talvoja3. Jaan Tagaväli4. Tiina Tafenau5. Eike Riis Komisjon valitud järgnevaks kolmeks aastaks. Eesti perekonnaloolise väljaande konkursi uus toimkond, kes teeb oma otsused teatavaks seltsi üldkoosolekutel aastatel 2019, 2020 ja 2021. Eelmine komisjoni koosseis aprillist 2015 oli järgmine:1. Evelin Povel-Puusepp2. Tiina Tafenau3. Rait Talvoja4. Jaan Tagaväli5. Kalev Kask 

Komisjon oli valitud kolmeks aastaks. 

Kontakt

Eesti Genealoogia Seltsi postiaadress:
Kastani 25
10912 Tallinn

Üldise küsimusega elektronkirja saab saata seltsi üldaadressil genealoogia@gmail.com