Võrumaa sugupuude näitus: eksponaatide nimekiri

Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
Võrumaa sugupuude näitus: eksponaatide nimekiriVõrumaa sugupuude näituse eksponaadid

1. EGeS-i liikmete tööd

Koostaja või valdaja

Eksponaat

 
 

HELVI HÖDREJÄRV (EGeS-Tallinn)

Ulrich Hödrejärve perekonna tüvetabel ja Hödrejärve perekonnanime tekkelugu

 

Hindrik Hödrejärve (1852-1922) pojad. Fotodega illustreeritud stend

 

Hödre suguvõsa 2005.a kokkutulek. Fotomontaaþ. A3 formaadis

 

HJALMAR MÄRSKA (EGeS-Tallinn)

Märska’de suguvõsaga seonduvate ja kujundavate kõukude tabel nende järglaste uurimiseks. A1 formaadis

 

Sisask’ite ja Kattai’de suguvõsatabelid

 

HEINO LILLEMETS (EGeS-Tallinn)

Isapoolse vanaisa Liibert’ite (Urvaste khk) sugupuu ja isapoolse vanaema Peterson’ide sugupuu. A2 formaadis

 

Kodukoha Tsooru (Rõuge khk) ajalooga seotud materjalid (kokku 3 A2 plakatit)

 

HELGI REINSALU (EGeS-Tallinn)

Minu juured on Võrumaal. Kõugutabeleid, tutvustust, fotot ja kaarte sisaldav plakat. A1 formaadis

 

Kuidas jõuda sügavamate juurteni – kaugemate esivanemateni? Selgitus, kuidas leida allikmaterjalidest andmeid esivanemate kohta. Suurus kokku A1.

 

Aadu Lüüs – Eesti Eugeenika ja Genealoogia Seltsi esimees. Uurimistöö professor Aadu Lüüsist (asub EGeS-i riiulis Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas)

 

RUTH TEDER (EGeS-Tallinn)

Ferdinand Verniku perekond. Põlvnemis-tabel ja perekonnapilt. A2

 

Vanaisa jälgedes … Ülevaade 1905. aastal perega Kanadasse väljarännanud vanaisa elust ja tegevusest. Illustreeritud fotode, kaardi ja dokumendikoopiaga. A2

 

Emapoolne ja isapoolne järglastabel ja lapselapse kõugud. Lisatud uurija tutvustus ja fotod. A1 formaadis

 

Vernik’ute sugupuu andmed. 13 lehte, kiirköitjas

 

REELIKA KIKKAS (EGeS-Tallinn)

Reelika Kikkase kõugutabel. Materjalid linane jämedakoeline rõivas ja puit. Formaat 110 x 120 cm

 

Fotoreportaaþ Kikkas’te suguvõsa 2004.a kokkutulekust. 46 x 140 cm

 

Kikkas’te suguvõsa kroonika (Rõuge khk, Krabi mõis). Köidetud, A4, paksus 3,5 cm

 

EINAR LUKKONEN (EGeS-Tallinn)

Tikker’ite (Urvaste khk) sugupuu skeem (A3, värviline)

 

Lukkonen’ide (ingerlased) sugupuu skeem (A3, värviline)

 

Skeem sugulusastmete kohta (A3, värviline)

 

Tutvustus (2 x A4 lehel, fotoga)

 

MAIE TAIMLA (EGeS-Tallinn)

Kasper Kornel’i järglaste sugupuu. A2 formaadis värviline plakat (kollaaþ)

 

SALME-LEONOORE TIRO (EGeS-Tallinn)

Sool’ade (Kanepi khk) sugupuu skeem. Koostatud 30.07.1988. Illustreeritud kahe grupipildiga sama  suguvõsa kokkutule-kutelt 1993.a ja 1988.a.

Tutvustus. A4 lehel, fotoga (lisatud stendile)

 

Vink’ide (Kanepi khk) sugupuu skeem. Lisatud grupipilt sama suguvõsa 1993.a kokkutulekust

 

Album Sool’ade 1988. ja 1993.a kokkutulekute ja Vink’ide 1993.a kokkutuleku fotodega

 

Andmed uuritud suguvõsade kohta: Sool (16 lk), Vink (12 lk), Laud (21 lk), Oja (38 lk). Igaüks eraldi kaante vahele köidetud.

 

Evert ja Tiro (Tirro, Tiru) sugupuu uurimus. 6 lk + skeem

 

EVELIN POVEL-PUUSEPP (EGeS-Tallinn)

Puuseppade (Hargla khk, Mõniste) järglastabel puittahvlil, mõõtudega 80 x 40 cm

 

Hargla khk Mõniste mõisa Kilwago Jaani järglased – Bötger > Puusepp. Järglastabel tekstipuuna, 14 lk, köidetud kiirköitjasse

 

Hargla khk Mõniste mõisa Kilwago/Mehla Hansu järglased – Lindenberg. Järglastabel tekstipuuna, 17 lk, köidetud kiirköitjasse

 

Hargla khk Mõniste mõisa Antsi Jaani järglased – Onkel. Järglastabel tekstipuuna, 10 lk, köidetud kiirköitjasse

 

Valter Lill. Minu pere lugu. Täiendused Evelin Povel-Puusepp. Võru 1990-1991, Saue 2006. 26 lk + suguvõsatabel, köidetud kiirköitjasse

 

EIKE RIIS (EGeS-Tallinn)

Jugu Bruno ja Liide kõugud. Kartongist ringikujuline kõukude tabel, d ca 65 cm

 

Engelbergid ja Tillemannid – Vagula Reinu järglased Rõuge khk Vana-Nursi mõisa Hursa külast. Suguvõsa skeem, 90 x 135 cm

 

Jugu talu ja Engelbergid. Köidetud, A4, 15 lk

 

Family Tree Engelberg (Engelbergide sugupuu). A3 formaadis.

 

HELBE MERILA-LATTIK (EgeS-Pärnu)

Lattiku perekonna genealoogiline tabel (suurus 2,5 X 1,0 m)

 

Lattiku perekonna sugupuu kujundatud tammena (suurus 1,5 X 1,5 m)

 

Helbe Merila-Lattik. Karm ja kaunis Karula. Tartu Folkloori Instituut 2005. Raamat, pehmed kaaned

 

INGRID KLIMBEK-LEBEDEV (EGeS-Tallinn)

Klima Pedo ja Ewa järglased (Klimbek, Karindosk) ja nende sugulased. Sugupuu skeem, 60 x 350 cm

 

Kaart „Kalurite küla Meerapalu (Merrepallo)“. Koostatud 1906.aastal. 60 x 90 cm

 

JAAN TAGAVÄLI (EGeS-Tallinn)

Sisaskite sugupuu. Seinale riputatav, A2

 

SIRJE ROHT (EGeS-Tallinn)

Hapuna suguvõsa poegade Kiviojade, Heleojade ja Põllukite lugu

 

300 aastat luikasid Võrumaal Vastseliina kihelkonna Tika külas

 

Sõnade (Sõnnade) suguvõsa

 

ILONA AIM (EGeS-Tartu)

Linnase (Vastseliina khk) sugupuu tabel, 9 põlvkonda. Suurus 86 x 63 cm

 

Kahari (Põlva khk) sugupuu tabel, 9 põlvkonda. Suurus 86 x 63 cm

 

Oleski (Vastseliina khk) sugupuu tabel, 9 põlvkonda. Suurus 64 x 47 cm

 

Oppari (Vastseliina khk) sugupuu tabel, 9 põlvkonda. Suurus 64 x 47 cm

 

Tummi (Põlva khk) sugupuu tabel, 10 põlvkonda. Suurus 64 x 47 cm

 

Kahari (Põlva khk) perepärimus, fotodega. Käsikiri, 2006, arvuti abil trükitud, 16 lk

 

Linnase (Vastseliina khk) perepärimus, fotodega. Käsikiri, 2006, arvuti abil trükitud, 17 lk

 

Ilona Aimi kõugutabel, 6 põlvkonda. Suurus 64 x 15 cm. Tutvustus. A4 lehel, fotoga

 

HELI MERIMAA (EGeS-Tallinn)

Põlvamaal juuri otsimas. Fotode ja tekstiga kujundatud stend

 

NAATA RAUDSEPP (EGeS-Tallinn)

Rusi lapsed (Tuvikeste suguvõsa). Juhan Raudsepa litograafia (1966.a, tiraaþ 30 tk, proovitrükk), kollaaþ Naata Raudsepp 2006.a

 

URVE JA KALJU KIROTAR (EGeS-Tallinn)

Kirotar’ide sugupuu skeem. Formaat 240 x 60 cm

 

KARL PETTAI (EGeS-Tallinn)

Hurda küla ajalugu. 1996.a. Asub Võrumaa Muuseumi fondis

 

Peter Peddai sugupuu. 1995.a. Asub Võrumaa Muuseumi fondis

 

Karl Pettai. Elulugu. 1999. Asub Võrumaa Muuseumi fondis

 

Kõrgemäe ja Paju Kullid. Laius-Tähkvere vald, Metsaküla. Koostöös abikaasaga. Tihemetsa-Tallinn 1992-2002

 

Peter ja Liso Peddai järglased (Pettaide sugupuu). Koostatud 1995.a, mm-paberil, laius ca 2,5 m

 

LIINA KITS (EGeS-Rakvere)

Raggas’te sugupuu. A4 formaadis köidetud töö koos fotodega. Kõvad, tekstiiliga kaetud kaaned, 30 lk.

 

Raggas’e suguvõsa kroonika. 100 lk, A4 formaadis, köidetud. Tutvustus. A4 lehel, lisatud Raggas’e suguvõsa kroonika juurde.

 

REGINA RAAG (EGeS-Tallinn)

Leht ja Viin suguvõsauurimus ja kõugutabelid. Lisatud tutvustus

 

KRISTJAN LUHAMETS (EGeS- Tartu

Peeter (1856-1947) ja Matli (1857-1921) Gehrmann’i sugupuu

 

 

2. Väljastpoolt seltsi näitusele toodud tööd

Koostaja või valdaja nimi

Eksponaat

 
 

KAIRE KOCH

(nüüd EGeS-Võrumaa)

Kolme venna sugupuud Taudsa külast Rõugest – Noortautsid, Gutmannid ja Heinad

 

Stend perekonnalooliste fotode ja allikmaterjalidega + uurija tutvustus ja kõukude tabel

 

UUNO OJALA

(nüüd EGeS-Võrumaa)

Keemanite sugupuu meesliinid ja perekonnalood XVIII-XX sajandil. Juhan ja Marie Keemani suguvõsa lugu XIX-XXI sajandil. Suguvõsauurimus. Koostajad Uuno Ojala ja Tiiu Liivak

 

Sõmerpalu koolmeistrid aastatel 1765-1918. I osa. Osula, 2000. Koostatud Osula kooli 235. aastapäevaks

 

VIVI MIKSON

(nüüd EGeS-Võrumaa)

Pihhus – Rõuge ja Vastseliina khk. Sugupuu skeem 4 x A1 lehel

 

Pusep – Vastseliina khk. Sugupuu skeem A1 lehel

 

Lõhmuste sugupuu skeem

 

Uibukand’i sugupuu skeem

 

MAIMU HINN

(nüüd EGeS-Võrumaa)

Melts’ade (Meltz, Melz; Vana-Nursi) sugupuu. 8 x A1 lehtedel

 

Volkov’ite sugupuu. 3 x A1 lehtedel

 

Hindrikson’i (Juba mõis; eestistatud Heinsoo) sugupuu. A1 lehel

 

Laagri talu ajaloo- ja külaliste raamat

 

HEINO KARTSEPP

(nüüd EGeS-Võrumaa)

Raffael Kartsepa sugupuu, 1,7×1,7 m

 

Sama raamitud fotona

 

Kartseppade sugupuu tabel, köitetud

 

Kartseppade suguvõsakokkutuleku lipp

 

PILLE PIKKER (Võru)

Ann ja Juhan Kalkuni järglaste sugupuu, valminud 1993.a

 

AIGAR KONSAP (Leevaku)

Konsa Micheli ja Anna sugupuu

 

TUNDMATU AUTOR (sugupuu tõi muuseumisse Aigar Konsap Leevakult)

Peeter Siilbaum’i sugupuu. Puuna kujundatud, must-valge, A1 formaadis

 

ANNE KÄIS (Põlva)

Palgide sugupuu (Mooste vald). Koostatud juunis 1987, A1 formaadis

 

EVAR SAAR (Võru)

Johan Saar’e (1836-1924) ja Ewa (sünd. Post; 1839-1925) sugupuu. Kunstnik Bernhard Mark’i poolt sugupuu; raamitud

 

HELJU KALME

Tellide suguvõsa – Urvaste vald, Kassi küla

 

PAUL SÕRMUS

Sõrmuse sugupuu

 

Filipi sugupuu – perekonnad Timmo, Härm, Makõ, Tennis ja Sõrmus

 

JAAN SÕRMUS

Mälestusi isast

 

PIRET PALGI

Vahur Zuppuri esivanemad ja talu taas-tamine. Uurimustöö. Vastseliina Güm-naasiumi 8. kl. Vastseliina 2006. 34 lk

 

ÕIE LAANEKIVI

Aia suguvõsa lugu + fotoalbum

 

ANU KIKAS

Õnnelikust lapsepõlvest Eestimaa väikelinnas. Kodu-uurimustöö. Võru Kesklinna Gümnaasium. Võru, 2003

 

PEETER TOOMIK

Minu kodutalu ajaloost. Uurimustöö. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 9. kl. Võru 2005

 

SIRJE SALU

Karl Kivi (1877-1941) – eluloolisi andmeid

 

ÕIE LEIS

Nelgi sugupuu raamat (suguvõsatabelid). 17 lk

 

PAUL HELISTVEE

Helistvee kodupaiga ja perekonna kroonika – kaks albumit

 

##

Stammtafel der Eggers-Eggert im Kirchhof Gudow (alates 1560.a)

 

HELE SIIDRA

Hendrik Pressi järglaste suguvõsatabel

 

Hendrik Pressi järglaste tekstipuu (köidetud)

 

TAIVO KERSNA (Võru)

Närnof’i (Beck) suguvõsa tabel

 

Rebbane (Koorküla) suguvõsa tabel

 

Reiljan-Reile (Vana-Antsla) suguvõsa tabel

 

Kersna suguvõsa tabel

 

 

3. Üldised seltsi tutvustavad stendid ja muud materjalid

EGeS-i liikmete poolt uuritavad Võrumaa perenimed (seisuga jaanuar 2006; kokku 2 stendi)

Millest alustada suguvõsa uurimist. Fred Pussi artikkel

Võrumaa suguvõsade uurimisest Eesti Genealoogia Seltsis. Koostas Jaan Tagaväli. Lisatud ajaloolise Võrumaa kaart

Gooti kiri – suguvõsauurijale vajalik oskus. Koostas Eike Riis

Voldemar Vitkin. Elulugu ja suguvõsauurimuste nimekiri. Koostas Ants Roomets. 2 x A4 lehel + A4 foto (Võrumaa Muuseumilt) + tööde loetelu A4 lehel

Aadu Lüüs. Elulugu + foto. Koostas Helgi Reinsalu

Pilte seltsi esimesel 1990. ja kümnendal 2000. aastal. Autor Hjalmar Märska

Fotostend seltsi 10. aastapäeva juubelinäitusest Tallinnas Akadeemilises Raamatukogus. Fotod Eva Niglaselt, koostas Eike Riis

Fotoreportaaþ seltsi 15. aastapäeva juubelikonverentsist. Fotod Kairi Järvpõld ja Kadi Laid. Koostas Kairi Järvpõld

EGeS-i Tallinna osakonna Võrumaa sugupuude uurijaid (tutvustused ja kõugutabelid: Reelika Kikkas, Evelin Povel-Puusepp, Karl Pettai, Helgi Reinsalu, Eike Riis)

EGeS-i kronoloogia, kontaktandmed ja vapp. Koostasid Eva Niglas, Eike Riis ja Kairi Järvpõld

EGeS-i 15. juubeliaasta vapp (ümmargusel alusel)

EGeS-i külalisraamat

Kilde Võrumaalt – väljavõtteid EGeS-i laualehtedest “Põlvnemislugu” ja “Sugupuulane”. Koostas Eike Riis

Saaremaa sugupuude näitus – annotatsioonid. Koostas Kalle Kesküla

Juubelikonverentsi teatmik ja klaaskuul

Seltsi laualeht “Põlvnemislugu” nr 1-14.

Mesilate suguvõsa kokkutuleku laualeht.

 

4. Kirjandusest võetud sugupuud ja suguvõsatabelid

Ants Roometsa kogu

I Genealoogia-alane

1. Suguvõsa uurimine (praktiline käsiraamat) 2001

2. Martin Lipu (eestikeelse genealoogia rajaja) suguvõsa. A.-A. Marandi raamatust „Lehekülgi Nõo ajaloost“ I

3. Naljaga pooleks näidissugupuu Peter Corey raamatust „Kuidas sugulastega hakkama saada“.

4. Kõukude ja nende järglaste genealoogiline tabel T. Tulva koostatud raamatust „Vananemine ja põlvkondade vaheline siduvus“ 2001

5. Suguvõsa skeemid ja pärimusmotiivid. T. ja K. Jaago „See olevat olnud…“ 1995

6. Suguvõsaliinide lahknemine. T. Jaago „Pärimuslik ajalugu“ 2001

7. Suguvõsa uurimise toimingud ja kohad. Selgitav nimekiri

8. Suguvõsa uurimises ettetulevad mõisted. Selgitav nimekiri

II Riigimehed

1. Konstantin Pätsi sugupuu. Tema juubeliraamatust

2. Jaan Tõnissoni jadakond. Tema juubeliks väljaantud raamatust

3. Jaan Tõnissoni jadakond. Tema juubeliks väljaantud raamatust

4. Andres  Tarandi suguvõsa. „Eesti Päevaleht“ 18. mai 2001

III Kirjanikud

1. Jaan Krossi sugupuu (Vanaisa abielurikkumise pärast kohtus) Eesti Ekspress 17.02.2005

2. Ernst Enno. „Rõõm teeb taeva taga tuld“ Elin Toona

3. August Gailit’i suguvõsa. Kultuur ja Elu 12/1990

4. Fr. R. Kreutzwaldi suguvõsa tabel

5. Liine Ristikivi suguvõsast. Ajakiri

6. Alverite sugupuu. „Legendaarne linnapea“ V. Pinn 1996.

7. Hella Wuolijoe emapoolne suguvõsa. Kultuur ja Elu 3/1987

8. Maarja Talgre „Leo tütar“ Leo Talgre sugupuu

9. Viidingute sugupuu.

IV Leidurid, muusikud, teadurid, ärimehed, arstid…

1. Bernhard Schmidti sugupuu Erik Schmidti raamatust

2. Arvo Ratassepa sugupuu. „Arvo Ratassepp meie meeles“ EMLS 1994

3. Sisaskite sugupuu. Anne Kahro „Sindrinahkses kasukas“ 2000

4. Sisaskite sugupuu. Anne Kahro „Sindrinahkses kasukas“ 2000.

5. Joseph Kopfi sugupuu. K. Kirme, A. Mänd „Eesti kullasepakunsti suurkuju J. Kopf“

6. Kebba Jüri suguvõsa. Luup nr 4 23.02.1998

V Muud

1. Muti Juhan ja tema lapsed. Raely Viirsalu. Aruküla 2000

2. Nõmme elulood. 2005. Rootside sugupuu

3. „Üksnurme mõis ja tema külad“. A. ja Ü. Sirp 2005. Antroffide sugupuu

4. „Masingite suguvõsa“ Martin Lipp Tartu 1907. Masingite suguvõsa. Esivanemad

5. „Taalrimäng“ Arvo Mägi. 2005

 

5. Võrumaa Muuseumi materjalid

1.      Voldemar Vitkin – Suguvõsa uurimine. Praktiline käsiraamat.

2.      Aadu Must – Eestlaste perekonnaloo allikad.

3.      Voldemar Vitkin – Ajaloo tõmbetuules- suguvõsauurimus I-IV osa

4.      V. Vitkin – Viitkinite suguvõsa kolm sajandit

5.      V. Vitkin – Solova Linnu talu ja pere 1876-1956

6.      Karl Pettai – Peter Peddai sugupuu

7.      Karl Pettai – Hurda küla ajalugu

8.      Karl Pettai – Elulugu (Pettai raamatud on Teil juba nimekirjas)

9.      Õpilaste kodu-uurimuslikke töid küüditamisest.

10.  Andres Väiso ja tema pere ülestähendused a.1909 – 1914.

11.  Hilja Harju (Leies) – Minu mälestused kodust ja koduküladest läbi aegade. Luutsniku, 1988/89

12.  E.Sibul –„Räpina radadel” ilmumise puhul.

13.  E. Sibul – Palo valla kuulsamate suguvõsade Viijandite ja Viiardite sugupuud

14.  Olga Piirisild – Mõtisklusi möödunust

15.  Elmar Siimsaare – Mälestusi kodutalu radadelt

16.  Hussarite suguvõsa kokkutuleku kutse

17.  Elmar Niilo – Kui on olemas taevas (Piltide suguvõsa)

18.  Elmar Niilo – Vanavanaisast lapselapseni … (1800-1970)

19.  Elmar Niilo – Vanavanaisast lapselapseni ehk mõni sõna ühest Müürsepp’ade suguvõsast aastail ca 1700-1971. kogunud ja kirja pannud Elmar Niilo, täiendanud  Kalju Müürsepp

20.  Agu Vissel – Visselite sugupuu alates Põhjasõjast. Tartu, 1983-1986

21.  Juhan Visseli väljaminekute – sissetulekute raamat aastatest 1911-1924

 

6. Materjale mujalt

·        Eesti rahva tulevik : II rahvusliku kasvatuse kongressi kõned ja läbirääkimised. Peatoimetaja H. Madissoon. Eesti Eugeenika ja Genealoogia Seltsi toimetised, 1935 (kordustrükk 1993) – Võru Kutsehariduskeskuse raamatukogust

 

Tagasi
© 2005-2009 Eesti Genealoogia Selts