Priiuse ja Kanepi priinimede 200. aastapäeva materjalid

Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
Priiuse ja Kanepi priinimede 200. aastapäeva materjalidPriiuse ja Kanepi priinimede 200. aastapäeva materjalid


22. augustil 2009.a tähistati Kanepis ja ringsõiduga selle ümbruses 200 aasta möödumist priinimede panekust Kanepi kihelkonnas. Tähtpäeva tähistamine toimus sealt kihelkonnast pärit Kannide suguvõsa initsiatiivil (täpsem info: EGeS-i Tartu osakonna liige Kai Paks – paks.kai@gmail.com). Sündmust kajastas ka 25.08.2009 Uma Leht (vt: http://www.umaleht.ee/index.php?leht=3930&keel=138).

Kai Paks ettekanne (1. osa)
Kai Paks ettekanne (2. osa)

Fotod ürituselt: 1. foto, 2. foto, 3. foto, 4. fotoTagasi
© 2005-2009 Eesti Genealoogia Selts