Seltsielu

Eesti Genealoogia Selts asutati 5. mail 1990. aastal ja siis oli loodud ka 8 regionaalset osakonda. Kuna Järvamaal osakond veel puudus, siis esimesed Järva suguvõsauurijad kuulusid Tallinna (Ants Tammeveski) ja ka Viljandi (Hille Leesment, Helga Lellsaar, Aivo Mikola) osakondade koosseisu. Järvamaa osakonna organiseerimise initsiaatoriteks oli tollane Türi Muuseumi direktor Ülle Välimäe.

Järvamaa osakonna esimene koosolek toimus 2002. aasta veebruaris üheaegselt sugupuude näituse avamisega Türi Muuseumi ruumides. Tänu suurele huvile näituse vastu kogunes asutamiskoosolekule paarkümmend inimest ja kokkusaamise kohaks kujunesid Türi Muuseumi ruumid. Osakonna juhatajaks sai Ülle Välimäe, kuid seoses üleminekuga Türi Kultuurimaja direktori ametikohale tegutses ta vaid ühe aasta.

Esimene aasta kulges teadmiste omandamises suguvõsade uurimise alal mitmete kogenud lektorite kaasamisega (Ants Roomets, Rait Talvoja, Tiina ja Maidu Tafenau). Oluline oli ka kogemuste vahetamine osakonna liikmete vahel.
2003.a. oktoobril valiti uueks juhatajaks Ants Tammeveski ja kirjatoimetajaks Helle Mättas.

2004.a. oktoobril valiti uus juhatus järgmises koosseisus:

Osakonna üritused on toimunud regulaarselt septembrist maini iga kuu viimasel laupäeval. Seoses kitsaste oludega Muuseumi ruumides sai alates 18. veebruarist 2006 uueks koosolekute korraldamise kohaks Türi Kultuurimaja.
Mitmed üritused on toimunud ka väljaspool koosolekuruumi.

Ülevaade huvitavamatest teemadest ja üritustest

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28.01 Koosolek, valiti uus juhatus koosseisus: