Kasutajad

Kõik kasutajad

Haldur – Administraator. Kõik õigused.

Toimetaja – Saab teha sisu muudatusi valitud lehtede peal.

Toimetajate õigused

Lehed on toimetajate vahel ära jagatud – iga kasutaja näeb temale määratud lehti.

Õiguste loogika on üles ehitatud nii, et iga toimetaja näeb neid lehti, kus tema kasutaja on määratud autoriks.

Lahenduse koodipool (teema functions.php)

WP lubab administraatoritel lehe autoreid igal ajal ümber määrata.

Autori määramine
Sisse logitud “Tallinna osakond”, nähtaval ainult temale vajalikud lehed